پروانه ای که در پیله اش اسیر است

نوشته های گاه وبیگاه

خواب چشم هایت را دیده ام 

یک سیاهی محض 

بی سر وته

عمیق 

من در دریای سیاه چشمان تو مدام غرق میشوم(آریسیا)

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۳۸
آریسیا میم

نمیدانم در نبود تو عقربه ها چه کفشی به پا میکنند

که اینهمه دیر و کشدار و مرگ آور روی صفحه ی

ساعت قدم میزنند (آریسیا میم)
۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۴ ، ۱۱:۲۰
آریسیا میم

از خودم به تو گله دارم 

گله دارم از این روزهایی که سخت کش می آیند 

وفقط یاد ِ تو در این حوالی پرسه میزند(آریسیا )

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۱۴:۱۱
آریسیا میم

گره های زیادی میتوانند وجود داشته باشند 

این مهم نیست 

این که چه کسی اولین گره را زده‌است مهم‌است

شاید خودمان

۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۴ ، ۱۲:۴۲
آریسیا میم